Lokalne samorządy z Limanowszczyzny pracują nad wspólną strategią rozwoju, by móc starać się o środki unijne na realizację przedsięwzięć, które poprawią sytuację mieszkańców i miejscowych przedsiębiorców.

Miasta i gminy powiatu limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zawiązały „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”. Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Zawiązane partnerstwo tworzą miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark, a także samorząd powiatu limanowskiego.

Pierwszym etapem będzie diagnoza problemów poprzez konsultacje społeczne. Opinie mieszkańców będą pomocne w planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i pozwolą lepiej dostosować politykę władz do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Do tego celu pod koniec stycznia skierowane zostaną anonimowe ankiety do mieszkańców, z prośbą o wydanie opinii o miejscu, w którym żyjemy: usługach publicznych i potrzebach.

ANKIETA – LINK