1️⃣ MIEJSCE: Mikołaj Małysz i Mateusz Czech;
Szkoła Podstawowa Im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
2️⃣ MIEJSCE: Maciej Trembacz i Maciej Domagała;
Szkoła Podstawowa Im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu
3️⃣ MIEJSCE: Wojciech Wojtas i Mateusz Lupa;
Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Łostówce
Serdecznie gratulujemy! 😄