REGULAMIN IX MSZAŃSKIEGO „MINI TALENT SHOW”
1. Organizatorami konkursu są: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-16 lat za zgodą rodziców.
3. Czekamy na zgłoszenia solistów.
4. W tym roku konkurs częściowo odbędzie się online (za pośrednictwem internetu). Przesłane występy będą umieszczane w serwisie YouTube, gdzie będzie odbywać się głosowanie.
5. Na zgłoszenia uczestników czekamy od 21.04.2022 do 12.05.2022 – nagrania video w formacie MP4, MOV lub AVI należy przesyłać na adres biuro@mokmszana.pl ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
6. Występ uczestnika nie może przekroczyć 5 min, nagranie powinno być przesłane w formacie MP4, MOV lub AVI.
7. Wysłane nagranie powinno zawierać w opisie: imię i nazwisko dziecka oraz wiek, w wiadomości prosimy o krótki opis „opowiedz coś o sobie”.
8. Nadesłane filmiki będą oceniane w dniach od 13.05.2022 do 03.06.2022 w serwisie YouTube za pomocą reakcji „To mi się podoba” & „To mi się nie podoba”
9. Wyniki zostaną ogłoszone 04.06.2022 na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na Facebooku MOKu.
10. Dla zwycięzców organizator przewiduje upominki i dyplomy, dla zwycięzcy – statuetkę „Złoty Mikrofon IX Mszańskiego Mini Talent Show”.
11. Rodzic/Opiekun wysyłając nagranie dziecka (które jest jednocześnie zgłoszeniem do konkursu) wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku dziecka w celu przeprowadzenia głosowania konkursowego oraz promowania konkursu.
12. Każde przesłane zgłoszenie powinno zawierać informację
„Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z wizerunku mojego oraz wizerunku mojego dziecka przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 1, w Mszanie Dolnej 34-730 do celów promocyjnych oraz na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury. Zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie konkursów, turniejów sportowych i innych imprez oraz zajęć organizowanych przez MOK Mszana Dolna, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym mediów społecznościowych. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.”
– zgłoszenia bez zgody RODO nie będą brane pod uwagę.