W przypadku, gdyby ktoś chciał jeszcze uczestniczyć w zajęciach „Polski NA CO DZIEŃ” – możemy je wznowić po feriach 😊