Mała aktualizacja dotycząca złożonych przez nas wniosków 😁

Wniosek, który został złożony w marcu. do programu Kultura z EOG został zweryfikowany i zostaliśmy wezwani do uzupełnień. Zostały one złożone wczoraj i czekamy co będzie dalej 😊

W listopadzie 2019 złożyliśmy jeszcze jeden wniosek do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Infrastrukturę Domów Kultury. Po odwołaniu, które złożyliśmy w lutym uzyskał on pozytywną opinię. Jesteśmy w trakcie przygotowywania aktualizacji kosztorysów i harmonogramów, aby można było podpisać umowę.
Ten sukces bardzo nas cieszy, ponieważ zakupione dzięki temu wyposażenie będzie mogło w przyszłości służyć w nowym MOKu 😊