XI MINI TALENT SHOW

8 maja (środa), 2024|

REGULAMIN XI MSZAŃSKIEGO „MINI TALENT SHOW” Organizatorami konkursu są: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. W konkursie mogą brać udział

Przejdź do góry