🚗 Już po raz drugi kino samochodowe w Mszanie Dolnej! 🚗
🚗 Miejsce ➡️Plac Targowy w Mszanie Dolnej
🚗 Data ➡️19 i 20 września 2020
🚗 Godzina ➡️19:00
WSTĘP WOLNY
Jakie filmy zostaną wyświetlone?
Sobota ➡️ La la land
Niedziela ➡️ Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie
REGULAMIN:
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania kina samochodowego przebywają na terenie, na którym odbywa się pokaz. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania pokazu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla kin plenerowych: po wjeździe na teren kina samochodowego, uczestnicy zobowiązani są pozostać w pojeździe przed w trakcie i po seansie, w przypadku uchylenia okna lub opuszczenia pojazdu, uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną.
 3. Do udziału w pokazach dopuszczone są tylko samochody osobowe, z wyłączeniem samochodów typu VAN. Nie jest możliwy wstęp na teren wydarzenia pieszo lub innymi pojazdami (rower, hulajnoga, quad, itp.). Samochody typu kabriolet zobowiązane są do przebywania na terenie wydarzenia z rozłożonym dachem.
 4. Niezbędnym warunkiem do odtworzenia dźwięku podczas seansu jest posiadanie radia samochodowego.
 5. W samochodzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby dorosłe lub rodzice z dziećmi (w przypadku dzieci niepełnoletnich).
 6. Na terenie kina samochodowego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.
 7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren kina samochodowego przedmiotów niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.
 8. Wjazd na teren kina samochodowego będzie możliwy od godziny 18:00 do 18:50 – po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia terenu kina samochodowego przez uczestnika w trakcie trwania seansu, ponowny wjazd nie będzie możliwy.
 10. Miejsca na terenie kina samochodowego nie są w żaden sposób numerowane, miejsce postoju samochodu wyznaczy obsługa techniczna. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do wyłączenia silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym przez obsługę miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi.
 11. Należy stosować się do wszystkich wytycznych i poleceń obsługi technicznej kina samochodowego.
 12. Na terenie kina samochodowego są dostępne toalety – obowiązują w nich obostrzenia sanitarne (zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni przed i po).
 13. Niestosowanie się do powyższych warunków może skutkować poproszeniem o opuszczenie terenu kina samochodowego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.