REGULAMIN XI MSZAŃSKIEGO „MINI TALENT SHOW”

 1. Organizatorami konkursu są: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej.

 2. W konkursie mogą br udział dzieci w wieku 6-16 lat za zgodą rodziców.

 3. Czekamy na zgłoszenia solistów.

 4. W tym roku konkurs częściowo odbędzie się online (za pośrednictwem internetu). Przesłane występy będą umieszczane w serwisie YouTube, gdzie będzie odbywać się głosowanie.

 5. Na zgłoszenia uczestników czekamy od 08.05.2024 do 29.05.2024nagrania video w formacie MP4, MOV lub AVI należy przesyłać na adres biuro@mokmszana.pl ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

 6. Występ uczestnika nie może przekroczyć 5 min, nagranie powinno być przesłane
  w formacie MP4, MOV lub AVI.

 7. Wysłane nagranie powinno zawierać w opisie: imię i nazwisko dziecka oraz wiek,
  w wiadomości prosimy o krótki opis „opowiedz coś o sobie”.

 8. Nadesłane filmiki będą oceniane w dniach od 30.05.2024 do 13.06.2024 (do godziny 16:00) w serwisie YouTube za pomocą reakcji „To mi się podoba” & „To mi się nie podoba”

 9. Wyniki zostaną ogłoszone 13.06.2024 na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na Facebooku MOKu.

 10. Dla zwycięzców organizator przewiduje upominki i dyplomy, dla zwycięzcy – statuetkę „Złoty Mikrofon XI Mszańskiego Mini Talent Show”.

 11. Rodzic/Opiekun wysyłając nagranie dziecka (które jest jednocześnie zgłoszeniem do konkursu) wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku dziecka w celu przeprowadzenia głosowania konkursowego oraz promowania konkursu.

 12. Każde przesłane zgłoszenie powinno zawierać informację „Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z wizerunku mojego oraz wizerunku mojego dziecka przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 1, w Mszanie Dolnej 34-730 do celów promocyjnych oraz na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury. Zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie konkursów, turniejów sportowych i innych imprez oraz zajęć organizowanych przez MOK Mszana Dolna, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym mediów społecznościowych. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.” – zgłoszenia bez zgody RODO nie będą brane pod uwagę.